Kledingbank Zaanstad

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden, als gevolg van ziekte, overlijden en de kostwinner, echtscheiding, verslavingen, werkloosheid of een faillissement. Ze kunnen zichzelf niet meer van kleding en/of schoeisel voorzien. Kledingbank Zaanstad geeft herbruikbare kleding en schoeisel aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen.

Gegevens