Independent Energy

Independent Energy, een MKB-onderneming uit Haarlem, richt zich voornamelijk op volledig zelfstandige  installaties voor zonne-energie. Dit houdt in dat de systemen die ze verkopen niet gekoppeld zijn aan een elektriciteitsnetwerk, zodat de gebruiker volledig onafhankelijk is van een energieleverancier.